Privacy verklaring

Privacy verklaring


Beter Thuis Wonen MultiHulp, gevestigd aan Ypelobrink 150, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens


https://www.multihulptwente.nl/
Ypelobrink 150, 7544 CG Enschede
053 260 0033
Beter Thuis Wonen MultiHulp is te bereiken via info@multihulptwente.nl

Privacystatement


Om u optimaal van dienst te zijn, houden wij een registratie bij van uw persoonlijke en medische gegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht conform de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) en vanaf 25 mei 2016 conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In deze wetten zijn regels beschreven over de privacy van de patiënt. Hierbij moet u denken aan het doel van de registratie, de aard en het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens

Wij zullen niet meer gegevens van u bewaren, dan voor ons werk noodzakelijk is of waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Het is uiteraard altijd mogelijk om uw eigen dossier in te zien en/of om een kopie van uw dossier te ontvangen. Behalve uw zorgverlener kunnen ook andere medewerkers zoals een waarnemend collega en/of een administratief medewerker toegang krijgen tot uw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Zonder uw schriftelijke toestemming zullen wij geen gegevens of informatie uit uw dossier verstrekken aan derden. In overleg met u houden wij derden op de hoogte van het feit dat u van ons zorg ontvangt. Conform de wet WBGO wordt, na beëindiging de zorgverlening door ons uw dossier nog 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.


Persoonsgegevens die wij verwerken


Beter Thuis Wonen MultiHulp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - E-mailadres - IP-adres - Locatiegegevens - Cookies - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@multihulptwente.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarborgen Privacy


Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://www.multihulptwente.nl/ is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming


Door de informatie en de diensten op https://www.multihulptwente.nl/ te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Beter Thuis Wonen MultiHulp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Beter Thuis Wonen MultiHulp analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Beter Thuis Wonen MultiHulp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > altijd > Email Personalia > altijd > Email Adres > Altijd > Email

Delen van persoonsgegevens met derden


Beter Thuis Wonen MultiHulp verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beter Thuis Wonen MultiHulp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Beter Thuis Wonen MultiHulp gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beter Thuis Wonen MultiHulp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@multihulptwente.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Analyse


We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en analyseren. Google Analytics Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de opt-outbrowser add-on van Google Analytics te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over de activiteit van bezoeken. Ga naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden voor meer informatie over de privacypraktijken van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Beter Thuis Wonen MultiHulp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@multihulptwente.nl

Vragen


Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Wet op de Persoonsgegevens of deze privacy statement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals elders op deze website is aangegeven of contact met ons opnemen of een mail sturen naar FG@beter-thuis-wonen.nl