Verpleging & verzorging

Verpleging & verzorging


Het kan zijn dat er verpleging en verzorging nodig is aan huis. Onze verzorgenden en wijkverpleegkundigen kunnen ondersteunen bij het douchen, aankleden, medicijn inname of ontbijt klaar maken. Maar ook bij het verwisselen van een stomaplak, het aanleggen van een infuus of het verzorgen van een wond. Allemaal om te zorgen dat mensen in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

We luisteren naar jouw verhaal en stemmen daar de zorg op af. Als dat nodig of wenselijk is in samenwerking met anderen. Op een positieve manier kijken we waar jouw kracht ligt. Wat kan er zelf gedaan worden, wat kan er gedaan worden door je netwerk en waarin kunnen wij de zorg bieden die nodig is.

De verzorgende en verpleegkundige werkt vanuit kracht. Dat wil zeggen; creatief, in samenwerking en respectvol. Dit uit zich in zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en een ondernemende, actieve houding. Zowel richting de mens als naar de omgeving. Dit houdt Beter Thuis Wonen MultiHulp in haar geheel slagvaardig en wendbaar met een garantie op vakkundigheid.

Aanvraag


Als er verpleging en verzorging aan huis nodig is, kun je contact opnemen met ons. Een verpleegkundige komt dan bij je thuis en stelt samen met jou vast welke zorg nodig is. De kosten voor de verpleging of verzorging worden vergoed door de zorgverzekeraar.