Ambulant team

Ambulant verpleegtechnisch team


Soms is er meer specialistische zorg nodig. Het ambulant verpleegtechnisch team is een team specialistische wijkverpleegkundigen. De verpleegkundigen van het AVT verrichten specialistische zorg in de thuissituatie. We bedoelen hiermee verpleegtechnische handelingen die minder voorkomen in de thuiszorg dan de standaard reguliere zorg en die specifieke kennis en vaardigheden vereisen. Voor zaken als een voedingsinfuus, sondevoeding of bijvoorbeeld pijnbestrijding, zijn mensen niet meer automatisch op het ziekenhuis aangewezen. En dat zijn slechts enkele voorbeelden. Deze ondersteuning maakt in veel gevallen een versnelde thuiskomst mogelijk na een ziekenhuisverblijf. Er kan steeds meer ‘ziekenhuistechnologie’ thuis gebruikt worden. We luisteren naar jouw verhaal en stemmen daar de zorg op af. Als dat nodig of wenselijk is in samenwerking met anderen

De verpleegkundige werkt vanuit kracht. Dat wil zeggen; creatief, in samenwerking en respectvol. Dit uit zich in zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en een ondernemende, actieve houding. Zowel richting de mens als naar de omgeving. Dit houdt Beter Thuis Wonen Multihulp in haar geheel slagvaardig en wendbaar met een garantie op vakkundigheid.

Het AVT werkt nauw samen met huisartsen, ziekenhuisspecialisten, (wijk)verpleegkundigen en andere zorgverleners. We werken met protocollen van het ziekenhuis en de landelijke vilans protocollen.

Aanvraag


Als er hulp nodig is van het Ambulant Verpleegtechnisch Team, dan kan je contact met ons opnemen. Onze verpleegkundige stelt samen met de specialist in het ziekenhuis en/of de transferverpleegkundige vast welke zorg nodig is. Vervolgens wordt er samen gekeken wanneer en hoe de zorg wordt ontvangen. De kosten voor deze vorm van zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar.