Diensten

Verpleging en verzorging

Het kan zijn dat er verpleging en verzorging nodig is aan huis. Onze verzorgenden en wijkverpleegkundigen kunnen ondersteunen bij het douchen

Lees meer...

Huishoudelijke ondersteuners

Het kan zijn dat je (tijdelijk) hulp nodig hebt bij de huishoudelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld stofzuigen, strijken, bed opmaken, stoffen of dweilen.

Lees meer...

Dagbesteding

Bij de dagbesteding komen mensen van alle leeftijden samen. U kunt hier anderen ontmoeten, met elkaar praten en samen aan diverse activiteiten deel nemen.

Lees meer...

Ambulant verpleegtechnisch team

Soms is er meer specialistische zorg nodig. Het ambulant verpleegtechnisch team is een team specialistische wijkverpleegkundigen.

Lees meer...

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Het bieden van comfort gebeurt op meerdere gebieden.

Lees meer...

Personen alarmering

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven, de meeste mensen vinden dat één van de belangrijkste dingen in hun leven. Een ander heel belangrijk ding is een gevoel van veiligheid.

Lees meer...

Begeleiding

Het kan zijn dat je in de thuissituatie wat extra ondersteuning kan gebruiken. De begeleiding is per persoon zeer verschillend. Denk aan hulp bij structuur in dagen.

Lees meer...

Jeugd, jongeren en jongvolwassene

Beter Thuis Wonen Multihulp biedt deskundige individuele begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, gedragsproblemen en psychiatrische problemen.

Lees meer...

Maatschappelijke diensten en Gerontologie

Als Multihulp kunnen wij onze klanten adviseren op vraaggerichte wensen en behoeften, processen organiseren, beheren en regisseren, wonen en zorg.

Lees meer...